Trong quá trình kinh doanh, việc phát hành hóa đơn điện tử là một phần không thể thiếu để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong giao dịch. Sau khi đã phát hành hóa đơn điện tử lần đầu, nhiều doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần 2. Bài viết này của EasyInvoice sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục này để bạn đọc có thể nắm bắt và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

thu-tuc-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-lan-2

1. Quy định về thông báo phát hành hóa đơn

Theo khoản 4 điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.”

Theo khoản 2, điều 1, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ cuối điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC ( đã sửa đổi, bổ sung theo TT26/2015/TT-BTC) quy định như sau:

– Kể từ khi nhận được đề nghị của các doanh nghiệp, tổ chức, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải ra thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (sử dụng mẫu 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông này).

– Trường hợp thời hạn quy định (02 ngày làm việc), cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế sẽ chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.

Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

-Trừ các loại hóa đơn được mua và cấp tại cơ quan thuế, tổ chức kinh doanh trước khi dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ sẽ phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC). Hóa đơn mẫu sẽ do cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy Doanh nghiệp chỉ gửi kèm hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế nếu hóa đơn lần 2 khác về nội dung và hình thức so với lần đầu; trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành hóa đơn lần 2 trở lên, nếu hóa đơn mới không có sự thay đổi về nội dung và hình thức phát hành thì không cần phải gửi kèm với hóa đơn mẫu.

thu-tuc-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-lan-2

2. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần 2

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC, thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu cần phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Đặc biệt, theo quy định mới tại Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019, doanh nghiệp chỉ cần gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước 1 ngày trước khi sử dụng.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm cả hóa đơn điện tử mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần thứ hai trở đi, nếu doanh nghiệp không có sự thay đổi về nội dung và hình thức phát hành thì không cần gửi kèm theo hóa đơn điện tử mẫu.

Như vậy, nếu doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần thứ hai mà nội dung, hình thức hóa đơn không thay đổi so với lần đầu thì khi thực hiện thủ tục phát hành không phải gửi kèm hóa đơn điện tử mẫu.

Vì lần thứ 2, doanh nghiệp không phải gửi kèm hóa đơn điện tử mẫu nên doanh nghiệp chỉ cần gửi mẫu TB01/AC chậm nhất là 01 ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp vẫn muốn sử dụng nốt số hóa đơn đã phát hành:

  • Liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển đổi địa chỉ kinh doanh.
  • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng.
  • Thông báo điều chỉnh thông tin của Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm gửi thông báo điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất hồ sơ cho việc nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp có thể tiến hành cách nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế theo 1 trong 2 phương thức dưới đây:

Cách 1: Doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng.

Cách 2: Doanh nghiệp có thể nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử bản giấy gửi thẳng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cả hai cách nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên đều đúng quy định pháp luật và được chấp thuận.

Trường hợp doanh nghiệp chọn chọn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử bằng văn bản giấy thì chỉ việc in ra Hoá đơn mẫu dạng XML, Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử, Thông báo phát hành hoá đơn điện tử rồi ký xác nhận và đóng dấu đầy đủ theo quy định là đã có thể gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tuy nhiên, việc nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử sẽ trở nên nhanh chóng, đơn giản, ít tốn công sức hơn khi doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng.

ho-so-thong-bao0phat-hanh-hoa-don-dien-tu-lan-2

Trên đây  EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần 2. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc.

Để được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 096.426.3333 hoặc 0915.873.088

Kinh doanh: 0357.16.2222 hoặc 0888.16.26.56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY0357.16.2222 Tư vấn miễn phí