Chính sách hoàn tiền tại Công ty TNHH Linken

Chính sách hoàn tiền là hình thức hỗ trợ khách hàng được hoàn trả tiền khi:

– Không có điều kiện sử dụng dịch vụ đã thanh toán

– Không hài lòng và không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong hợp đồng dịch vụ khi hai bên ký kết.

Hình thức hoàn tiền

Khách hàng sẽ được hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ trong vòng 05 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ

Khách hàng sẽ được hoàn số tiền mặt còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 6 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ

Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì đối với các trường hợp hủy dịch vụ được chấp nhận hoàn tiền, hạ cấp dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ dẫn tới phát sinh số dư sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới thì số dư này sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của Linken. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

Khi có yêu cầu hoàn tiền quý khách liên hệ thông báo với bộ phận chăm sóc khách hàng qua email: linhnn@linken.com.vn hoặc số điện thoại 0915873088. Linken sẽ tiếp nhận, kiểm tra và thông báo lại với khách hàng về thời gian, hình thức hoàn tiền.

Điều kiện hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 1 năm trở lên và vẫn còn hạn sử dụng.

Chính sách hoàn tiền áp dụng cho các dịch vụ chữ ký số của các nhà cung cấp được bán kèm theo hoặc riêng hợp đồng.

Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

– Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND)

– Cùng thông tin của doanh nghiệp

– Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ

Các trường hợp không được hoàn tiền

Công ty TNHH Linken không chấp nhận hoàn tiền trong các trường hợp sau đây:

– Dịch vụ đã hết hạn hoặc đang bị tạm khóa

– Khách hàng vi phạm quy định sử dụng dịch vụ Công ty TNHH Linken

Thay đổi chính sách

Công ty TNHH Linken có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách hoàn tiền này mà không cần phải thông báo trước.