Trong bài viết này, hãy cùng  EasyInvoice khám phá khái niệm về thuế nhập khẩu ưu đãi là gì và các thông tin liên quan sau đây.

thue-nhap-khau-uu-dai-la-gi

1.Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì? 

Thuế suất ưu đãi là mức thuế áp dụng đối với một số mặt hàng nhất định và thường thấp hơn mức thuế suất thông thường. Là loại thuế nhập khẩu áp dụng với mức thuế suất ưu đãi, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc là vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam, hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế suất ưu đãi sẽ phụ thuộc vào hàng hóa đó là gì, xuất xứ của hàng hóa là từ đâu từ đó có đưa ra căn cứ đánh giá mức thuế nhập khẩu ưu đãi.

Căn cứ theo luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 thì Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Như vậy thì để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì cần phải đáp ứng được 2 điều kiện cơ bản như trên.

Đối xử tối huệ quốc hay còn gọi là MFN trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới thông qua các hiệp định thương mại. Hiện nay có 172 nước có thỏa thuận MFN với Việt Nam và các bạn có thể tham khảo danh sách các nước có quan hệ thương mại với Việt Nam tại công văn 8678/TCHQ- TXNK ngày 09 tháng 09 năm 2016.

2.Biểu thuế suất áp dụng cho thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định như nào?

bieu-thue-suat-ap-dung-cho-thue-nhap-khau-uu-dai-duoc-quy-dinh-nhu-nao

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Mục I: Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu Việt Nam. Nội dung gồm tên Phần, Chương, Chú giải phần, Chú giải chương; Danh mục biểu thuế nhập khẩu gồm mô tả hàng hóa (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng); mã hàng (08 chữ số) theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng chịu thuế.
  • Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung, người khai hải quan kê khai mô tả; mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi, bổ sung và áp dụng thuế suất của mã hàng hóa được sửa đổi, bổ sung.
  • Mục II: Chương 98 – Quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng.

– Chú giải và điều kiện, thủ tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

– Chú giải chương: Các mặt hàng có tên nêu tại khoản 1 Phần I Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

– Chú giải nhóm:

+ Việc phân loại mã hàng hóa và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng CKD của ô tô, mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (ôtô satxi, có buồng lái) được thực hiện theo quy định tại khoản 2.1 Phần I Mục II Phụ lục II.

+ Các mặt hàng:

  • Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan thuộc nhóm 98.11; Chất làm đầy da, Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo thuộc nhóm 98.25; Vải mành nylong 1680/D/2 và 1890 D/2 thuộc nhóm 98.26; Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8 mm thuộc nhóm 98.30; Hạt nhựa PolyPropylene dạng nguyên sinh thuộc nhóm 98.37;
  • Thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 98.39; Set top boxes thuộc nhóm 98.46; Ô ngăn hình mạng làm từ vật liệu Nano- composite Polymeric Alloy (Neoweb) thuộc nhóm 98.47 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98 nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật quy định cụ thể tại khoản 2.2, 2.3, 2,4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Phần I Mục II Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

– Cách thức phân loại, điều kiện, thủ tục để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, báo cáo kiểm tra quyết toán việc sử dụng hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Phần I Mục II Phụ lục II.

  • Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng gồm: Mã hàng của nhóm mặt hàng, mặt hàng thuộc Chương 98; mô tả hàng hóa (tên nhóm mặt hàng, mặt hàng); mã hàng tương ứng của nhóm hàng, mặt hàng đó tại Mục I Phụ lục II (97 chương theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam) và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng riêng tại Chương 98 thực hiện theo quy định cụ thể tại Phần II Mục II Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
  • Các nhóm mặt hàng, mặt hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
  • Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai mã hàng theo cột “Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II” nêu tại Chương 98 và ghi chú mã hàng Chương 98 vào bên cạnh.

3.Điều kiện được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi?

Việt Nam thường ký các hiệp định thương mại giữa các quốc gia, các nhóm quốc gia để phát triển các quan hệ giao thương hàng hóa, tạo điều kiện cho các hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế nhập khẩu ưu đãi. Để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi thì hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

– Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Danh mục các nhóm mặt hàng, mặt hàng được hưởng thuế ưu đãi nhập khẩu được quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và các nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định tại Chương 98 Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Vậy, để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi thì các hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện là hàng hóa phải được nhập khẩu từ các nước thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam và phải thuộc danh mục các nhóm mặt hàng, mặt hàng được hưởng thuế ưu đãi nhập khẩu, thuế suất ưu đãi.

Các quốc gia đối xử tối huệ quốc với Việt Nam còn được gọi là MFN trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới thông qua các hiệp định thương mại. Theo Công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2016 của Tổng cục Hải quan công bố danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì hiện này có 172 nước có thỏa thuận MFN với Việt Nam.

dieu-kien-duoc-huong-thue-nhap-khau-uu-dai

Trên đây  EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Quy Định Về Ngày Ký Và Ngày Lập Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2024. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc.

Để được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 096.426.3333 hoặc 0915.873.088
Kinh doanh: 0357.16.2222 hoặc 0888.16.26.56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY0357.16.2222 Tư vấn miễn phí