Hiện nay có không ít người phát sinh thu nhập ở 2 công ty trong 1 năm, do đó nhiều người vẫn đang băn khoăn và thắc mắc rằng cách tính thuế TNCN như nào. Bài viết sau đây của  EasyInvoice sẽ sẽ hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm, mời quý bạn đọc theo dõi.

cach-tinh-thue-tncn-cho-nguoi-lam-2-cong-ty-trong-1-nam

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì? 

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Có 2 đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế. Cụ thể:

 • Với cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế là khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập)
 • Với cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập).

 

2. Căn cứ quyết toán thuế TNCN khi làm ở 2 nơi

Mỗi cá nhân có thể có nhiều nguồn thu nhập khác nhau như thu nhập từ tiền công tiền công, tiền lương, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản…

Hiện nay căn cứ quyết toán thuế TNCN căn cứ theo:

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các Luật sửa đổi
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
 • Công văn 13762/CTHN-HKDCN ngày 22/3/2023
 • Các văn bản pháp lý liên quan khác…

Theo đó, cá nhân có thu nhập chịu thuế từ 2 nơi tùy từng trường hợp sẽ thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

can-cu-quyet-dinh-thue-tncn-khi-lam-o-2-noi

3. Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Thời hạn quyết toán thuế TNCN Căn cứ Quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 44, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

 • Đối với tổ chức trả thu nhập: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Lưu ý:

Nếu thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Người nộp thuế không bị phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn nếu Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định.

4. Cách tính thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm như thế nào?

cach-tinh-thue-tncn-cho-nguoi-lam-2-cong-ty-trong-1-nam-nhu-the-nao

Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế như sau:

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

 1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

a) Thu nhập của cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này.

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

….

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

…..

Như vậy, cách tính thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm được thực hiện như sau:

[1] Trường hợp 1: Cá nhân làm 2 công ty dưới hình thức ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì sẽ thực hiện tính thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần như sau:

bieu-thue-1

[2] Trường hợp 2: Cá nhân làm 1 công ty dưới hình thức ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và công ty còn lại không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì:

 • Công ty ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên: Tính TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.
 • Công ty không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên: Khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

*Lưu ý: Trường hợp này không được làm cam kết vì có thu nhập ở 2 nơi.

Trên đây  EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Cách Tính Thuế TNCN Cho Người Làm 2 Công Ty Trong 1 Năm. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc.

Để được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 096.426.3333 hoặc 0915.873.088
Kinh doanh: 0357.16.2222 hoặc 0888.16.26.56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY0357.16.2222 Tư vấn miễn phí