Để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định của pháp luật, việc nắm rõ quy định về ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử là điều vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây của EasyInvoice sẽ cung cấp thông tin quy định về ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử mới nhất 2024, mời quý bạn đọc tham khảo qua bài viết sau đây.

quy-dinh-ve-ngay-ky-va-ngay-lap-hoa-don-dien-tu-moi-nhat-2024

1. Hóa đơn điện tử là gì? Phân loại

(1) Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

– Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

– Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

(2) Các loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử sẽ bao gồm các loại sau đây:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
 • Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân.
 • Hóa đơn điện tử bán tài sản công.
 • Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.
 • Các loại hóa đơn khác.

2. Quy định về thời điểm lập hóa đơn

quy-dinh-ve-thoi-diem-lap-hoa-don

Hóa đơn được người bán cung cấp cho người mua sau khi thực hiện giao dịch kinh doanh. Với mỗi loại hình kinh doanh lại có những quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn, điều này được quy định trong Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2.1. Thời điểm lập hóa đơn theo loại hình kinh doanh

Kinh doanh hàng hóa

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Kinh doanh dịch vụ

Khi cung cấp dịch vụ, thời điểm để lập hóa đơn xác định bởi việc hoàn thành quá trình cung ứng, không phụ thuộc vào việc đã nhận được thanh toán hay chưa. Nếu người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp, thì thời điểm lập hóa đơn sẽ phù hợp với thời điểm thu tiền (ngoại trừ việc thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ như kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Trong trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc từng phần, công đoạn của dịch vụ, mỗi lần giao hoặc bàn giao sẽ đều kèm theo việc lập hóa đơn tương ứng cho khối lượng và giá trị hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển giao.

2.2. Thời điểm lập hóa đơn với một số trường hợp cụ thể

Lĩnh vực Thời điểm lập hóa đơn
Dịch vụ cung cấp với số lượng lớn và tần suất thường xuyên, đòi hỏi quá trình kiểm tra và đối soát số liệu trước khi hoàn thành. Là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên. Không quá 7 ngày kể từ ngày đầu của tháng tiếp theo sau tháng mà dịch vụ đã được cung cấp. Hoặc thời điểm trong vòng 7 ngày sau ngày kết thúc kỳ quy ước
Dịch vụ viễn thông và Công nghệ thông tin Thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ (chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối).
Các hoạt động xây dựng, lắp đặt Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, đã thu tiền hoặc chưa.
Kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng bất động sản
 • Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng: Thời điểm lập hoá đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.
 • Khi đã chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa, thời điểm để lập hóa đơn sẽ phụ thuộc vào thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
Dịch vụ vận tải hàng không
 • Chậm nhất là trong vòng 05 ngày tiếp theo, tính từ ngày xuất bản chứng từ dịch vụ vận tải hàng không trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.
 • Đối với việc cung cấp qua đại lý: thời điểm để lập hóa đơn xác định tại thời điểm việc đối soát dữ liệu giữa các bên hoàn tất và không vượt quá ngày thứ 10 của tháng tiếp theo sau tháng phát sinh.
Hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác và chế biến dầu thô Thời điểm bên mua và bên bán xác định được giá bán chính thức, đã thu tiền hoặc chưa.
Hoạt động bán khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than được vận chuyển bằng đường ống dẫn khí Là thời điểm mà bên mua và bên bán xác định khối lượng khí cần giao hàng trong tháng, và thời hạn để thực hiện điều này là không quá 07 ngày tính từ ngày mà bên bán gửi thông báo về lượng khí giao hàng tháng.
Các cửa hàng trong chuỗi kinh doanh thương mại bán lẻ và dịch vụ ăn uống Thời điểm thực hiện việc tổng hợp dữ liệu từ Phiếu tính tiền của cơ sở kinh doanh sau khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào cuối ngày. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu hoá đơn điện tử, cơ sở kinh doanh sẽ lập và giao hóa đơn điện tử cho khách hàng.
Hoạt động bán điện của các công ty điện lực Thời điểm đối soát số liệu thanh toán giữa các đơn vị trong hệ thống điện bao gồm đơn vị vận hành, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện dựa vào thị trường điện. Không quá ngày cuối cùng của thời hạn kê khai và nộp thuế cho tháng mà nghĩa vụ thuế phát sinh.thời hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
Hoạt động bán xăng dầu Thời điểm kết thúc hoạt động bán xăng dầu cho khách hàng, tính cho từng lần bán.
Dịch vụ vận tải hàng không và dịch vụ bảo hiểm thông qua đại lý Thời điểm để lập hóa đơn xác định tại thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên, tuy nhiên thời hạn tối đa là ngày 10 của tháng tiếp theo sau tháng mà dịch vụ đã phát sinh.
Các dịch vụ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện dành cho cá nhân không kinh doanh (hoặc cá nhân kinh doanh) không yêu cầu lấy hóa đơn.
 • Đơn vị sẽ thực hiện xuất hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng, dựa trên thông tin chi tiết của từng giao dịch phát sinh trong ngày hoặc trong tháng. Các thông tin này sẽ được lấy từ hệ thống quản lý dữ liệu của đơn vị.
 • Nếu khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn cho từng giao dịch cụ thể, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ phải lập hóa đơn và giao cho khách hàng theo yêu cầu.
Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi và sử dụng phần mềm tính tiền Khi chuyến đi kết thúc, các thông tin liên quan đến chuyến đi sẽ được phần mềm tính tiền tổng hợp. Sau đó, hóa đơn điện tử được tạo và gửi đến khách hàng, cơ quan Thuế theo định dạng dữ liệu mà cơ quan Thuế yêu cầu.
Cơ sở y tế kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh và quản lý viện phí bằng cách sử dụng phần mềm quản lý Tại thời điểm cuối ngày, cơ sở y tế sẽ thực hiện việc tổng hợp thông tin về khám chữa bệnh và cả thông tin từ phiếu thu tiền của các dịch vụ y tế đã được thực hiện trong ngày.
Trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thông qua hình thức điện tử không dừng.
 • Ngày lập hóa đơn điện tử được xác định bởi ngày mà phương tiện lưu thông qua trạm thu phí.
 • Nếu có một hoặc nhiều phương tiện sử dụng dịch vụ nhiều lần trong cùng một tháng, hóa đơn điện tử có thể được lập theo định kỳ, tối đa không quá ngày cuối cùng của tháng mà dịch vụ thu phí đã phát sinh

3. Quy định về thời điểm ký hóa đơn điện tử

Với đa số trường hợp, người bán cần thực hiện ký hóa đơn điện tử và chuyển cho người mua. Về thời điểm ký pháp luật đã có quy định tại Khoản 9, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

– Thời điểm ký là lúc người bán sử dụng chữ ký số để ký HĐĐT. Thời điểm được hiển thị dưới dạng ngày/tháng/năm dương lịch.

Như vậy, bất cứ khi nào chữ ký số trên hóa đơn điện tử có hiệu lực thì thời điểm đó được xác định là thời điểm ký hóa đơn điện tử.

quy-dinh-ve-thoi-diem-ky-hoa-don-dien-tu

Trên đây EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Quy Định Về Ngày Ký Và Ngày Lập Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2024. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc.

Để được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 096.426.3333 hoặc 0915.873.088
Kinh doanh: 0357.16.2222 hoặc 0888.16.26.56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY0357.16.2222 Tư vấn miễn phí